September 2018 verbleven we met een groep van 10 collega’s voor een week in de villa van kunstenares Annemarie de Groot in Le Grand Moloy, Frankrijk. In het goede gezelschap van Wiltfried Pathuis vond ik aan de zuidkant van de villa een helling met prachtig uitzicht en heb daar een middag in de volle zon zitten schilderen. Gedurende de week heb ik zes schilderijen gemaakt, die vanaf 1 September 2019 te zien en te koop zijn bij galerie Tolg’art in Wierden, Overijssel

September 2018 we stayed with a group of ten colleagues for a week in the villa of artist Annemarie de Groot at Le Grand Moloy in France. In the good company of Wiltfried Pathuis we found a slope at the southside of the villa with a beautiful view, and painted there for an afternoon in full sunshine. During this week I made six paintings, which are all on display and for sale at gallery Tolg’art in Wierden, Overijssel, from September 1st, 2019.